Algemeen

Financiële positie

Structurele begrotingsruimte

Rekeninghoudende met de bij het Financieel perspectief aangegeven mutaties, sluit de begroting 2023 - 2026 met een positief saldo van € 0,2 miljoen in 2023 aflopend tot een nadelig saldo van - € 5 miljoen in 2026. Voorgesteld wordt om deze bedragen voor de jaren 2023 - 2026 vooralsnog aan te houden als begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig

2023

2024

2025

2026

Saldi 2023 – 2026

232

5.297

6.646

-5.005

Parkeren op stelpost Begrotingssaldo

232

5.297

6.646

-5.005

Saldo

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46