Programma's

Schoon, heel en veilig

Kernboodschap Schoon, heel en veilig

We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lasten

72.692

81.205

82.360

80.652

79.589

79.406

Baten

-28.800

-30.699

-31.212

-31.008

-31.001

-31.073

Saldo lasten en baten

43.891

50.505

51.148

49.643

48.588

48.334

Mutaties reserves

49

-9.041

-1.857

-1.006

-71

-71

Totaal programma

43.940

41.464

49.291

48.637

48.517

48.262

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

82.360

24,2 %

Baten

31.212

9,4 %

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46