Programma's

Ondernemen en ontspannen

Kernboodschap Ondernemen en ontspannen

Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen centraal staan.
Daarnaast benutten we onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevarieerde verenigingsleven. Dit alles vormt een divers en uitdagend aanbod voor sport en ontspanning, dat tegelijkertijd kansen biedt voor ontplooiing en participatie in de samenleving.

Zonder onderbreking volgen de crises elkaar op. Van corona zijn we nog niet af, al draait de economie weer volop en laat voor 2022 een groei zien. Voor 2023 is dit nog erg onzeker, vooral door de combinatie van energiecrisis en ongekende inflatie, terwijl er in veel sectoren een personeelstekort is. Dit heeft impact op veel inwoners en de samenleving als geheel. Voor Nissewaard is het van belang hier aandacht aan te geven en te doen wat mogelijk is op gemeenteniveau voor de onderdelen van dit programma, zowel het ondernemen als het ontspannen. Daarnaast blijft ingezet worden op een herkenbaar economisch profiel voor Nissewaard om het economische vestigingsklimaat te versterken. Ook ondersteuning van het netwerk aan vrijwilligers(organisaties) is essentieel om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen en te ontspannen.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lasten

10.937

13.198

11.919

11.881

11.855

11.855

Baten

-1.308

-2.558

-2.771

-2.771

-2.771

-2.771

Saldo lasten en baten

9.629

10.640

9.148

9.110

9.085

9.084

Mutaties reserves

28

-821

0

0

0

0

Totaal programma

9.658

9.819

9.148

9.110

9.085

9.084

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

11.919

3,5 %

Baten

2.771

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46