Programma's

Leren, participeren en ondersteunen

Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen

Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma.  De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lasten

158.932

184.749

177.090

171.300

168.376

161.729

Baten

-47.742

-50.389

-47.218

-47.038

-47.590

-47.607

Saldo lasten en baten

111.189

134.360

129.872

124.262

120.787

114.122

Mutaties reserves

-911

-3.347

-6.768

-91

0

0

Totaal programma

110.278

131.013

123.104

124.171

120.787

114.122

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

177.090

52,0 %

Baten

47.218

14,3 %

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46