Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Er zijn drie soorten gemeentelijke belastingen:

Algemene belastingen
De opbrengst van de algemene belastingen valt toe aan de algemene middelen. De gemeente kan kiezen voor welk beleidsdoel (bijvoorbeeld het verlenen van subsidies) ze de opbrengst van deze belastingen aanwendt.

De tarieven van de algemene belastingen komen niet tot stand door het toerekenen van met deze belastingen samenhangende kosten.

Bestemmingsbelastingen
De rijksoverheid bepaalt voor welk beleidsdoel (bijvoorbeeld het onderhoud van de gemeentelijke riolering) de gemeente de opbrengst van de bestemmingsbelastingen aanwendt.

De tarieven van de bestemmingsbelastingen komen tot stand door het toerekenen van met deze belastingen samenhangende kosten.

Rechten (retributies)
De gemeente verleent diensten (bijvoorbeeld bouwvergunningen) aan individuele inwoners en bedrijven. Voor deze diensten betalen de individuele inwoners en bedrijven rechten.

De tarieven van de rechten komen tot stand door het toerekenen van met deze belastingen samenhangende kosten.

De gemeente Nissewaard heft de volgende belastingen:

Algemene belastingen

 • onroerende-zaakbelastingen
 • forensenbelasting
 • toeristenbelasting
 • parkeerbelasting
 • precariobelasting                      

Bestemmingsbelastingen

 • hondenbelasting*
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing
 • BIZ-bijdrage            

Rechten

 • leges
 • lijkbezorgingsrechten
 • marktgelden
 • haven-, kade- en opslaggelden

* Op grond van artikel 226 van de Gemeentewet is de hondenbelasting een algemene belasting. In november 2021 heeft de gemeente besloten de hondenbelasting als doelbelasting te beschouwen.

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46