Financiën

Investeringen

Het BBV bepaalt dat bij de raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de investeringen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Daarbij wordt onder investeringen met een economisch nut verstaan alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. De enige uitzondering hierop vormen de investeringen in kunstvoorwerpen van cultuurhistorische waarde.

Jaar/boekwaarde

1-jan-23

Investeringen met een economisch nut

226.204.337

Investeringen met een maatschappelijk nut

 60.807.509

Totaal

287.011.846

Meerjareninvesteringsschema 2023-2026

Omschrijving

Investeringsjaar

2023

2024

2025

2026

vrijverval riolering 2025

1.344.000

vrijverval riolering 2026

1.344.000

Vervanging ondergrondse containers 2023 containers

825.000

Vervanging ondergrondse containers 2023 betonnen bakken

550.000

Uitbreiding ondergrondse contaibers 2023 groen bij hoogbouw, containers

858.000

Uitbreiding ondergrondse contaibers 2023 groen bij hoogbouw, beton

572.000

Vervanging ondergrondse containers 2024 containers

825.000

Vervanging ondergrondse containers 2024 betonnen bakken

550.000

Vervanging ondergrondse containers 2025 containers

825.000

Vervanging ondergrondse containers 2025 betonnen bakken

550.000

Openbare ruimte bij nieuwbouw de Elementen

500.000

Gymzaal bij nieuwbouw de Elementen

1.218.000

Openbare ruimte bij nieuwbouw My College

1.000.000

Gymzaal My College

1.380.000

Openbare ruimte bij  Scala Rietvelden/Charels de Foucauld

1.000.000

Gymzaal Scala Rietvelden/Charles de Foucauld

1.380.000

AV Raadszaal

140.000

Verv install parkeergar 10 jr (2025)

111.824

Verv install parkeergar 10 jr (2026)

31.640

Verv installaties parkeergar 3 jr 2026

30.922

Verv install parkeergar 5 jr (2025)

39.257

Verv install parkeergar 5 jr (2026)

18.328

Verv install parkeergar 7 jr (2025)

347.208

Verv install parkeergar 7 jr (2026)

436.517

Verv install parkeergar 8 jr (2025)

19.342

Div Investeringen accommodaties

1.800.000

Totaal:

7.565.000

3.093.000

3.376.631

3.661.407

Te autoriseren krediet:

7.565.000

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46