Financiën

Stand en verloop reserves en voorzieningen

In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

Vermeerdering

Vermindering

Saldo

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Algemene reserve

69.649

15.054

54.595

1.080

53.515

150

53.365

53.365

53.365

Totaal algemene reserve

69.649

15.054

54.595

1.080

53.515

150

53.365

63.635

63.635

Bestemmingsreserves

Centrumtaken MO/VO

18.043

1.837

16.206

7.510

8.696

8.696

8.696

8.696

Herstructurering de Akkers

Flankerend Beleid

1.185

337

400

1.122

1.122

1.122

1.122

1.122

Egalisatie milieuheffing

812

12

800

12

788

12

776

12

764

12

752

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

5.453

29

3.914

1.568

11

1.371

208

11

219

11

230

11

241

Ontwikkeling KCC

319

166

153

De Boeg daklozenopvang

188

188

188

188

188

188

Beheer

5.896

12

3.151

2.756

6

335

2.427

6

785

1.648

6

1.654

6

1.659

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen

571

109

48

632

632

632

632

632

Sociaal domein

1.309

2.876

1.483

2.703

2.016

1.273

3.445

91

3.354

3.354

3.354

Herstructurering Sterrenkwartier

928

250

678

678

678

678

678

Parkeerbeleid

492

492

492

492

492

492

Onderwijshuisvesting

2.155

-840

362

953

1.000

1.953

1.953

1.953

1.953

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

1.287

100

1.187

26

1.161

26

1.136

26

1.110

26

1.084

Annuïteiten

4.798

419

4.379

382

3.997

345

3.652

345

3.307

345

2.962

Sportaccommodaties

582

51

532

51

481

51

430

51

380

51

329

NN2040

1.699

1.091

608

420

188

188

188

188

Duurzaamheid

1.140

255

885

885

420

465

465

465

Projecten

1.000

12

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

Herstructurering wijken

1.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Corona

4.166

536

3.655

1.047

1.047

1.047

1.047

1.047

Stoep/CKE

200

200

200

200

200

200

Thuiswerkregeling

80

80

80

161

80

241

80

321

80

402

Bereikbaarheid Voorne Putten

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal bestemmimgsreserves

53.223

10.151

17.195

46.179

3.113

11.380

37.759

97

1.729

36.127

97

433

35.791

97

433

35.455

Totaal reserves

122.872

10.151

32.250

100.774

3.113

12.460

91.274

97

1.879

89.493

97

433

99.426

97

433

99.090

 

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Verloop van de voorzieningen

31-12-2021

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2022

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2023

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2024

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2025

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2026

Omschrijving

Voor verplichtingen en verliezen

Pensioen APPA

3.663

3.663

3.663

3.663

1.457

1.457

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Riolering

12.496

12.496

12.496

12.496

12.926

12.926

Totaal

16.159

16.159

16.159

16.159

14.383

14.383

 

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46