Financiën

EMU-Saldo

EMU Saldo

2.021

2.022

2.023

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

22.098

9.347

1.782

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

-2.114

-1.000

-1.000

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwacht boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

24.212

19.984

19.984

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46