De gemeente Nissewaard presenteert op deze website haar begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026. Met deze begroting legt het college van burgemeester en wethouders de voor 2023 geraamde lasten en baten ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad autoriseert de budgetten.

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46