Paragrafen

Corona

Inleiding

Er wordt hard gewerkt om covid-19 helemaal uit te drijven. Wereldwijd zijn voldoende mensen immuun door (herhaalde) vaccinatie of het doormaken van de infectie. Het virus muteert niet dusdanig dat het aan de immuniteit lijkt te kunnen ontsnappen. Covid-19 ontspint zich naar een endemisch virus vergelijkbaar met de Griep met jaarlijkse golven in de winter. Kwetsbare groepen blijven een verhoogd risico om ernstig ziek te worden houden. Herhaalvaccinaties blijven wellicht nodig, afhankelijk van het epidemische beloop en de duur van de immuniteit.

We verliezen niet uit het oog dat covid-19 een serieuze bedreiging vormt voor de wereld en onze eigen lokale samenleving. Er wordt daarom een groot beroep gedaan op de veerkracht van alle Nissewaarders.

In 2023 blijven we zolang dat nodig is onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen en inwoners steunen binnen onze mogelijkheden. Dat doet we financieel, maar ook op andere manieren. We hebben als gemeente een bestemmingsreserve corona-crisis ingesteld. Dit is een aanvulling op de getroffen rijksmaatregelen en hiermee willen we onze lokale samenleving blijven ondersteunen. Vanuit de gemeentemiddelen blijft dit beperkt mogelijk, dat realiseren wij ons heel goed. Met periodieke rapportages informeren wij u hoe we een en ander gaan uitwerken.  

Onze ambitie om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn, blijft overeind en daarom blijven wij investeren in onze mooie gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46