Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding

 
Deze paragraaf geeft een overzicht van rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen worden de verbonden partijen genoemd. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.
Deze paragraaf is om twee redenen belangrijk voor de gemeenteraad:

  • De verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft voor de gemeenteraad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over die programma’s.
  • Het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Bijdragen Nissewaard aan verbonden partijen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Gemeenschappelijke regeling

Voorne-Putten Werkt

€ 8.927.302

€ 8.952.645

n.n.b.

Syntrophos

€ 8.991.860

€ 8.583.549

€ 8.647.194

Jeugdhulp Rijnmond

€ 20.794.747

€ 22.241.172

€ 22.457.473

GGD Rotterdam-Rijnmond

€ 467.749

€ 477.568

€ 537.863

Recreatieschap Voorne-Putten en Rozenburg

€ 676.073

€ 689.227

€ 720.849

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

€ 1.032.750

€ 1.112.903

€ 1.166.322

Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond

€ 5.136.157

€ 5.369.774

€ 5.810.088

Streekarchief Voorne-Putten

€ 340.209

€ 368.768

€ 428.838

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

€ 231.845

€ 236.556

€ 243.479

Vennootschappen en coöperaties

Elementen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNG bank NV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stedin

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

NV Reinis

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Evides

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichtingen en verenigingen

N.v.t.

Overige verbonden partijen

Stichting CJG Rijnmond

€ 2.450.943

€ 2.538.101

€ 2.585.034

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46