Paragrafen

Bedrijfsvoering

Nissewaard leert door!

De veranderende omstandigheden in de buitenwereld, vragen ook om een andere rol van ons als ambtelijke organisatie. De overheveling van taken naar gemeenten, de energietransitie, maar ook onverwachte gebeurtenissen zoals de oorlog in Oekraïne en een coronacrisis vragen van onze medewerkers om daar flexibel en adaptief op in te kunnen spelen. Wendbaar zijn als organisatie om in nieuwe omstandigheden te kunnen werken aan de maatschappelijke opgaven, een goede dienstverlening en informatievoorziening.

Met Nissewaard leert door! geven we invulling aan het blijvend doorontwikkelen als organisatie. Sinds 2020 werken we vanuit een nieuwe structuur waarbij het integraal werken, resultaatgerichtheid en meer regie voor onze medewerkers centraal staan. Medewerkers de ruimte geven om te werken volgens de bedoeling en aan te sluiten bij de leefwereld van de inwoners. Een organisatie waarin medewerkers samenwerken en leren van elkaar om steeds weer onze dienstverlening verder te verbeteren.

In alle veranderende omstandigheden ervaren wij als organisatie ook de effecten van een veranderende arbeidsmarkt en de krapte op de arbeidsmarkt. Ook wij als gemeente hebben volop vacatures, waarbij voor sommige functies zelfs schaarste ontstaat. Met Nissewaard leert door verstevigen wij ook onze positie als aantrekkelijk werkgever. Nieuwe medewerkers geven dit ook aan ons terug. Zij kozen bewust voor ons als organisatie, vanwege onze ambitie om een eigentijdse organisatie voor onze inwoners te willen zijn, onze uitstraling als gemeente in diverse media en de gesprekken die in de organisatie worden gevoerd.

In de periode 2022 – 2023 gaan we door met de stappen die we eerder in gang hebben gezet. Met aandacht voor het verder professionaliseren, het leren van nieuwe vaardigheden en het resultaatgericht werken. Extra aandacht besteden we aan het verder verbeteren van onze processen, door middel van zaakgewijs werken en continu verbeteren. Ook hybride werken krijgt extra aandacht. Door corona hebben we geleerd om zowel vanuit huis als vanuit het stadhuis ons werk te doen. We zien de positieve effecten van een hybride vorm van werken. Het maakt ons aantrekkelijker als werkgever, maar we zien ook het positieve effect voor medewerkers om anders en effectief te leren werken. Met het project Hybride werken stimuleren we medewerkers om gedurende de verbouwing, maar juist ook na de oplevering van het gerenoveerde stadhuis te leren de nieuwe manier van werken zich eigen te maken. Vaardigheden te ontwikkelen en met elkaar leren en ontdekken wat de beste manier van werken is. Geheel passend bij de eigentijdse en lerende organisatie die we voor ogen hebben.

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46